BABYSIM

 
 

I samarbete med Vattenhuset AB fotograferar jag barn i Vattenhusets-Babysimsgrupper i olika simhallar runt om i Stockholm.                                     BabysimPriser.pdf

Alla bilder som visas här är godkända av föräldrarna!

 

Under vattnet